Thursday, January 22, 2015

travel means eat!

Dnes to byl poslední den v Sofii a tak jsem zkrátka musela ještě oběhnout svoje oblíbená bistra a nacpat se dobrotama, které si zas nějakou delší dobu nedám. Rozhodla jsem se, že pokud by někdo cestoval do Sofie (a měl stejné chutě jako já), bude se mu hodit tip na to kam si jít potěšit chuťové buňky.

Today was the last day in Sofia so I deided that I simply must run over my favourite places to eat and spoil myslef with goodies I won't get for a while. Then I decided if somebody would travel to Sofia (and had the same taste), he could use some tips where to get something good to eat in Sofia

 Sun & Moon

Vegetariánská restaurace, pekárna a taky obchod s bio potravinami, v Sofii celkem 3krát. Mají výborná obědová menu a stálá nabídka je taky lákavá. Menu i stránky jsou v angličtině a bulharštině a obsluha většinou mluví anglicky.
 Já nejvíce ale podlehla jejich pečeným a nepečeným dobrotám, Jmenovitě sušence, která má příhodný název "orgasmus" (opravdu, chvíli jsem přemýšlela, jestli ještě někdy nějaký jiný budu chtít, ehm)

Vegetarian restaurant, bakery and bio shop, 3 times in sofia. They have excellent daily menu and menu is also great - both menu and websites are in English and Bulgarian. Staff usually speak English.
My heart however belongs to baked and raw sweets. Especially to a cookie named "orgasm" (seriously I doubted for a while if I'll ever want to have any other, ehm)Vegan kitch

Maličké vegan bistro s nejmilejší obsluhou, skvělými polévkami a vegan verzemi bulharských tradičních jídel a hlavně (!) s těmi nejlepšími raw bonbóny. Vážně, snědla bych jich tunu na posezení. Místo je příjemné, ale bohužel maličké, ve větší skupině si nesednete.

Tiny vegan bistro with a very nice staff, great soups and vegan versions of traditional bulgarian food and (!) the best raw bonbons ever. Seriously, I would eat a ton of them in a while. Really nice place but unfortunately really small, in bigger group you won't get to sit.Supastar

V Sofii je hodně polévkáren, ale já jsem si nejvíce oblíbila Supastar v ulici Tsar Shishman. Mají velice široký výběr polévek a salátů. A já si nejvíce oblíbila Minestrone.

You can find many soup bistros but I prefer the one named Supastar in Shishman street. They have a large offer of soups and salads. Minestrone being my favorite!Made in home

Moje poslední navštívené, nechápu, že jsem tam nešla již dříve. Nejlepší guacamole, salát s kozím sýrem, všeho obrovské porce a hlavně všechno božsky chutné a z větší části z domácích surovin. Moc příjemné místo, ale pokud chcete jít na večeři, určitě si udělejte rezervaci. Jídelní lístek v bulharštině a angličtině.

My latest visited but i seriously wonder why I haven't eaten there before. the best guacamole, grilled goat cheese salad, huge portions and everything reeeally tasty and mostly from homegrown products. Really nice place but if you want to dinner, make sure you have a reservation. Menu is in Bulgarian and English.
Spaghetti kitchen

 Spaghetti kitchen je místo spíše na speciální příležitosti (cenově se pohybuje trošku nad výše zmíněnými), ovšem rozhodně stojí za návštěvu. Interiér je exkluzivní a moc příjemný, výběr je ze dvou kuchyní  - italské a americké, já za sebe můžu s klidným srdcem doporučit salát s kozím sýrem (umm, mám trochu slabost pro kozí sýr, dobrá), který je navíc s fíky, ráj v ústech.
Je lepší si udělat rezervaci, obsluha nemá problém s angličtinou, menu je v angličtině a bulharšitně.

Spaghetti kithcen is a place for more special occasions (prices are slightly higher), however it's worth visiting. The interior is really exclusive and really cozy, you can choose from two cuisines - italian and american, I can only recommand goat cheese salad (umm, ok, I have this thing for goat cheese), which is with figs, mmm, paradise in mouth.
It is better to make a reservation, staff has no problem with English and menu is in English and Bulgarian.

Tak, doufám, že jsem navnadila vaše chuťové buňky k návštěvě Sofie.

Good. I hope I tuned your taste to pay visit to SofiaWednesday, January 14, 2015

five minutes to midnight : overuse of antibiotics
photos by Yoan Galabov

Proudly present you my latest project, featuring and showing one of the most serious social problems - misuse and overuse of antibiotics which is the main cause of bacteriological resistance. Why is that a problem? Several reasons:
1. no new antibiotics were discovered since 1987
2. almost every bacteria is now imune to peniciline
3. bacteria of staphylococus aureus is now imune to almost every known antibiotic; MRSA causing problems in hospital
4. and lot more

Ok, but how is that a social problem? 
The answer is simple : we all blindly believe in antibiotics as if they were god, we're overusing them, we do not obey our pharmacist saying that you ALWAYS have to finish the cycle, because not finishing the cycle is one of the way for bacteria to get resistance.

It is time to wake up and stand against, call for informations, call for a change because if we do not we or our children will be facing the a post-antibiotics eras' consequences.

For more informations see the WHO site

Hrdě vám představuji svojí poslední práci, znázorňující jeden z dnešních nejvážnějších sociálních problémů - nadužívání antibiotik a následnou bakteriologickou resistenci. V čem problém? Z mnoha důvodů:
1.žádná nová antibiotika nebyla vynalezena od roku 1987
2. téměř všechny bakterie jsou již imunní vůčí penicilinu
3. bakterie zlatého stafylokoka je v dnešní době imunní vůči téměř všem známým typům antibiotik; MRSA způsobuje vážné problémy hlavně v nemocnicích
4. a další

Ok, ale jak to může být sociální problém?
Odpověď je prostá: všichni slepě věří v antibiotika téměř jakoby měly božské schopnosti, bereme antibiotika často a zbytečně a neposloucháme lékárníky a lékaře říkajíc, že cyklus antibiotik je třeba VŽDY završit, protože nezavršený cyklus antibiotik je jedna z cest, jak se bakterie může stát imunní.

Je čas se probudit a vzpamatovat se, hledat informace, ptát se rozumně a hlavně volat po změně, protože jestli to neuděláme, my nebo naše děti budeme čelit hrůzám post-antibiotické éry, do které pomalu ale jistě již směřujeme.

Pro víc informací navštivte WHO webovou stránku