Saturday, February 11, 2012

Carnaval a Saint Just


Medúsa byla jediná smrtelná z trojice Gorgon, obludných dcer boha Forkýna a jeho manželky Kéty.
Byla nadmíru ošklivá, stejně jako její sestry Stheinó a Euryalé, ale ne od narození. Protože se nechala svést Poseidónem v Athénině chrámu, proměnila ji bohyně v obludu s blýskavýma očima, obrovskými zuby, mosaznými drápy a hady místo vlasů.

--

In Greek mythology Medusa was a Gorgon, a chthonic monster, and a daughter of Phorcys and Ceto.  Medusa was originally a ravishingly beautiful maiden, "the jealous aspiration of many suitors," priestess in Athena's temple, but when she and the "Lord of the Sea" Poseidon were caught together by Athenas's temple, the enraged Athena transformed Medusa's beautiful hair to serpents and made her face so terrible to behold that the mere sight of it would turn onlookers to stone

9 comments:

Díky za každý komentář <3